Zgodność z wymogami ustawowymi

Zgodność z wymogami ustawowymi
Spełnia wymogi w zakresie wymiany danych dotyczące Zdarzeń Medycznych oraz rejestrowania EDM w P1.