Zbieranie i przesyłanie danych i dokumentów 
z wielu źródeł

Zbieranie i przesyłanie danych i dokumentów z wielu źródeł
Jeden komponent do wymiany danych z P1 dla wielu lokalnych repozytoriów np. LIS, RIS PACS. Jeden rejestr i jedno repozytorium dla wielu systemów źródłowych generujących dokumenty.