Zgodność z wytycznymi
Narzędzie spełnia wymogi w zakresie prowadzenia repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej.