Interoperacyjność
System wykorzystuje standardy i otwarte modele danych, takie jak OpenEHR, IHE, HL7 CDA oraz jego rozszerzenie PIK.