Zintegrowanie
System jest zintegrowany z platformą krajową P1, a dane pacjenta są w pełni zsynchronizowane z teczką pacjenta w systemie HIS.