Zoptymalizujesz zasoby IT
Możesz podłączyć wiele jednostek do jednego Konektora P1. Otrzymasz wystandaryzowane interfejsy pozwalające podłączać nowe repozytoria lub jednostki w przyszłości.