Zyskasz uniwersalne narzędzie
Konektor P1 może połączyć się z dowolnym repozytorium EDM, które spełnia standard IHE.