Strona główna » Produkty » e-Kancelaria flux.GOV

REALIZOWANA W OPARCIU O PLATFORMĘ WORKFLOW FLUX.GOV

e-Kancelaria flux.GOV

e-Kancelaria Flux to system elektronicznego zarządzania korespondencją w Urzędzie, pozwalający na odbieranie i prezentowanie przesyłek oraz dokumentów w jednym miejscu nie zależnie od źródła pochodzenia (e-Doręczenia/e-mail/poczta/e-PUAP). Wspiera on pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez automatyzację procesów ewidencji, przetwarzania, deponowania i udostępniania niezbędnej
dokumentacji do odpowiednich odbiorców. W epoce cyfrowej
transformacji, ten innowacyjny system zwiększa efektywność realizacji procesów oraz dba o redukcję kosztów związanych z przechowywaniem
oraz przetwarzaniem tradycyjnej dokumentacji papierowej.

ZARZĄDZAJ

Dlaczego warto?

Łatwo przejdziesz na sferę elektroniczną w celu obsługi spraw administracyjnych oraz spraw pracowniczych.

Zgromadzisz całą korespondencję w jednym miejscu niezależnie od źródła pochodzenia.

Uzyskasz możliwość płynnego przejścia z kancelarii do przetwarzania procesów wewnątrz Urzędu.

Zintegrujesz własne rozwiązania wewnętrzne z systemami zewnętrznymi w celu wymiany korespondencji (e-Doręcznia/e-PUAP/e-mail).

Stworzysz jedno źródło informacji, bez konieczności ręcznego kilkukrotnego wprowadzania danych w posiadanych systemach.

Skrócisz czas obsługi spraw obywatelskich i wewnętrznych.

Integracje

Główne procesy:

Przyjęcie korespondencji

Dekretacja dokumentacji

Przetwarzanie dokumentacji

Wysyłanie odpowiedzi do odbiorcy

Schemat przepływu procesów:

Poczta tradycyjna

e-mail

e-Doręczenia

Systemy rządowe
e-PUAP / GOV

Formularz
kontaktowy

e-Kancelaria FLUX

Poczta wychodząca

Poczta przychodząca

Procesy

Powiadomienia

Sprawy / Zadania

Zadania

Podpisy

Archiwum

Systemy rządowe
e-PUAP / GOV

e-mail

e-Doręczenia

Usługi kurierskie

Poczta tradycyjna

Integracje

Obsługiwane integracje:

e-PUAP;
e-Nadawca Poczta Polska;
Skrzynka Mailowa;
e-Doręczenia;
Aplikacje multiportal.GOV;
Active Directory;
Dowolna integracja SOAP, RestAPI, SQL.

Wdrożenie e-Doręczeń

Przygotowanie do wdrożenia e-Doręczeń jest istotnym zadaniem dla każdej Jednostki Samorządu Terytorialnego. Stopniowo wszystkie Urzędy będą zobowiązane do korzystania z e-Doręczeń w swojej komunikacji zarówno z obywatelami, jak i instytucjami. Zgodnie z regulacjami prawnymi, wdrożenie e-Doręczeń będzie obowiązkowe w najbliższej przyszłości ( tj. do 30 grudnia 2024 roku). Nasze rozwiązanie e-Kancelaria flux.GOV umożliwia komunikację czyli wymianę przesyłek pomiędzy systemem e-Kancelaria flux.GOV, a platformą e-Doręczeń. Dzięki tej integracji, Twój Urząd będzie mógł kompleksowo obsługiwać korespondencję elektroniczną. Zarówno korespondencja wychodząca jak i przychodząca  będzie mogła być efektywnie zarządzana na jednej intuicyjnej platformie e-Kancelaria flux.GOV, stworzonej przez nasz zespół.

SPRAWDŹ

Dowiedz się więcej

Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania:

Jarosław Łagoda
Zadzwoń: +48 608 077 929
Napisz: j.lagoda@bonasoft.pl

Michał Struzik
Zadzwoń: +48 887 766 664
Napisz: m.struzik@bonasoft.pl

Przemysław Walichowski
Zadzwoń: +48 885 225 577
Napisz: p.walichowski@bonasoft.pl