Uczelnie Wyższe

USOS

Uniwersytecki System Obsługi Studenta (USOS) Poznaj USOS System USOS wspiera oraz automatyzuje procesy związane z obsługą przebiegu kształcenia studentów, od momentu rekrutacji na Uczelnię aż do czasu zarchiwizowania dokumentacji studenta, który …

USOS więcej

e-Teczka

Elektroniczna e-Teczka Studenta realizowana w oparciu o Platformę  Workflow  FLUX Poznaj e-Teczkę e-Teczka jest to elektroniczny obieg dokumentacji Studenta wytwarzanej w trakcie studiów wraz z archiwizacją zgodną z wytycznymi Ministerstwa …

e-Teczka więcej

CTT

CTT Poznaj portal internetowy pośredniczący między badaczami i firmami, zainteresowanymi współpracą z uczelnią Publikuj oferty badawcze, technologiczne oraz bazy ekspertów w jednym miejscu! KONTROLUJ Centrum Transferu Technologii Szkoły Wyższe, oprócz …

CTT więcej

ABK

Akademickie Biuro Karier Nowoczesne narzędzie, które wesprze pracę doradców zawodowych, ułatwi organizację targów pracy – w formie tradycyjnej i wirtualnej – i umożliwi setkom pracodawców szybkie znalezienie pracowników o określonych …

ABK więcej

multiportal.EDU

multiportal.EDU Multiportal dopasowany do potrzeb Uczelni Wyższych pozwala na łatwe zarządzanie wieloma serwisami internetowymi przy pomocy jednego panelu administracyjnego oraz pozwala na centralne kontrolowanie zamieszczanych na nich treści. KONTROLUJ Poznaj …

multiportal.EDU więcej

flux.EDU

Najlepsze narzędzie do zarządzania procesami, obiegiem spraw i dokumentów Poznaj platformę flux.EDU Przejdź na cyfrowy obieg spraw i dokumentów, żeby szybciej załatwiać sprawy i wydawać decyzje. Zoptymalizuj załatwianie spraw administracyjnych …

flux.EDU więcej